Skip to main content

Finna má upplýsingar um félagið á Feisbúkksíðu þess

____________________

Stofnfundur Félaga Stjúpfjölskyldna

Kæru fundargestir,  til hamingju með  þennan áfanga!

Stofnun Félags stjúpfjölskyldna er sögulegur viðburður í málefnum  fjölskyldna á Íslandi. Þegar ég lít  nánar í söguspegilinn rifjast það upp að líklega eru nú  um 30 ár liðin síðan ég vann með fyrstu íslensku stjúpfjölskyldunni.  Á þeim tíma var engin almenn fjölskylduráðgjöf í boði hér á landi og þetta var fólk, par um fertugt, sem sneri sér til mín  inn á göngudeild Kleppsspítalans. Þau sneru sér ekki þangað af því að þau væru að fást við geðræna erfiðleika eða af því þau  óttuðust að stefna geðheilsu sinni í hættu með því að stofna til stjúptengsla heldur af því að það var í fá önnur hús að venda og þeim var svo mikið í mun að vanda sig og standa vel að málum. Þau sögðust vilja nýta sér nútíma þekkingu um tjáskipti í fjölskyldum. Þau höfðu séð viðtal við mig í blaði þar sem ég ræddi um þetta þá alveg nýja hugtak í íslensku máli: tjáskipti. Það hafði vakið mikla kátínu hjá flestum, jafnvel svo að fólk sló sér á lær og kútveltist um af hlátri yfir þessu skoplega orði, hvort þetta hefði eitthvað með moss-kerfið að gera ? Skipti ! !  En aðrir stoppuðu við og tengdu það við góð og gild samskipti – og það höfðu þau gert. Annað sem mér er minnisstætt frá þessu upphafi er að það þurfti að finna út úr því hvort og þá hvernig ætti að skrá málið –   því enginn var  jú  geðveikur, enginn sjúklingur  – og engin var díagnósan!

Þetta par vildi fá  aðstoð, en ekki síður leiðbeiningar og lesefni. Mig minnir þau hafi komið í tvö skipti og það þriðja nokkru seinna sem eftirfylgd. Það var líka nýtt  hugtak á íslensku sem  gantast var með og haft á orði hvort þetta væru einhvers konar eftirmálar eða hefði eitthvað með líkfylgd að gera !

Nokkrum árum  seinna, fyrir 1980, þegar ég var í framhaldsnámi í fjölskyldumeðferð í USA man ég að  þessi reynsla  mín af fyrstu   stjúptengslaráðgjöfinni á Íslandi smellpassaði við áherslurnar þar í landi. Í náminu var okkur kennt að stjúpfjölskyldur  ættu í  fremur afmörkuðum, auðskilgreinanlegum vanda og nýttu sér  vel hugræna nálgun og  fræðslu.  Stjúpfjölskyldur væru öðrum fjölskyldum samvinnufúsari. Meðferðarhorfur væru því mjög góðar  og örfáir tímar gætu skilað  góðum árangri. Með þetta hugarfar og talsvert af nýrri þekkingu í farteskinu var það talsverð eftirvænting að koma heim og hefjast handa,  og en þar beið nokkuð annar veruleiki. Stjúpfjölskyldur voru vissulega til en þær voru ósýnilegar og ekki til umræðu.

Uppúr 1980  höfðum við nokkrir þerapistar í “geðgeiranum” þreyst á spítala- og sjúdómsmiðun í meðferðarstafinu og ákváðum að  stofna ráðgjafarþjónustuna Tengsl, líklega  með þeim fyrstu á Íslandi, til þess að geta boðið almenningi uppá fjölskyldufræðslu, ráðgjöf og meðferð.   Liður í því skyldi vera að  bjóða námskeið fyrir stjúpforeldra. Fyrsta námskeiðið var auglýst í Morgunblaðinu, líklega  um 1985.  Verður að segjast eins og er að það voru mikil vonbrigði þegar við áttuðum okkur á að  þörfin var fyrir hendi en samt var námskeiðahald  greinilega alls ekki tímabært.  Viðbrögðin létu nefnilega ekki á sér standa því það hringdu  nokkrir tugir, aðallega konur. Þær vildu fá upplýsingar og ábendingar,  vildu ræða málin en aðeins  í síma. Þær myndu etv. skrá sig síðar í námskeið, ef þær gætu komið einar ?  Við höfðum hins vegar sett skilyrði um að parið kæmi saman, en ekki bara stjúpmæður. Á endanum  fengum við tvö pör á samráðsfund ! Þau mættu, fyrst afar hikandi en svo  opnuðust gáttirnar og enginn endir var á umræðuefnum og tjáningaþörf- við  ætluðum hreinlega aldrei að losna við þau !  Hins vegar höfðu þau ekki hug á að taka þátt í stærri samtals-  og fræðsluhópi  að svo komnu máli. Hópstarf  með stjúpfjölskyldum var ekki tímabært,  en á þeim tíma höfðum við þegar  góða reynslu af slíku starfi með foreldrum sem  nýlega höfðu farið í gegnum skilnað.  Árin liðu.

Í félagsráðgjafarnámi  var frá upphafi áhersla á að kenna um stjúptengsl, hópstarf og fjölskyldufræðslu. Um 1990 var sá kennsluþáttur efldur, ekki síst meðferðarþátturinn.   Á þessum tíma hafði skilnðartíðnin náð hámarki frá áttunda áratugnum og má segja að myndun stjúpfjölskyldna hafi þá verið eðlilegt framhald og fjölgun þeirra orðin áþreifanleg.   Þannig varð sífellt algengara að  stjúpfjölskyldur leituðu með sín mál á stofur,  en lítið gekk   að opna upp málin í samfélagsumræðunni. Fólk virtist enn ekki vilja  gangast við  “barninu”.

En svo kom að því að  meðal áhugasamra nemanda   í fjölskyldunámskeiðinu á 4.ári í félagsráðgjöf 1997 var nemandi sem sýndi málefnum stjúpfjölskyldna sérstakan áhuga og hreif hann fleiri með sér í vinnuhóp.  Mér til   óblandinnar ánægju  vildi hann og  félagar fá að vinna fræðsluefni og gera kynningarbækling  fyrir stjúpfjölskyldur í staðinn  fyrir hefðbundið rannsóknarverkefni.  Hér var komin Valgerður Halldórsdóttir, tilbúin að taka við  boltanum, bretta upp ermum  og  fylgja málum eftir. Hún hefur ekki látið deigann síga í þessu málefni síðan  og loksins komst samfélagsumræða af stað. Þið sem eruð hér vitið framhaldið:  vefurinn góði komst á laggirnar maí 2004 og nú félag !  Það sem einu sinni hefur verið opnað lokast ekki aftur. Nú getur þróunin aðeins  orðið   framávið í átt að meiri opnun, fordómum verði rutt úr vegi og stjúpfjölskyldur öðlist styrka stöðu meðal annarra,  gamalla og nýrra fjölskyldugerða. Stjúpfjölskyldur hafa alltaf verið til og munu verða meðan menn byggja jörð

Það verður spennandi að vinna með Félagi stjúpfjölskyldna  og ég óska þessu félaginu gæfu og gengis í öllu sínu starfi, parsamböndum og framtíð barna til heilla

Dr. Sigrún Júlíusdóttir félagsráðgjafi 

 

Samþykktir Félags stjúpfjölskyldna

1. gr. Félagið er samtök og er heiti þess Félag Stjúpfjölskyldna, skammstafað FSF

 1. gr. Aðsetur þess og varnarþing er í Hafnarfirði en félagið starfar á landsvísu.
 1. gr. Tilgangur félagsins er að:

a)      Vera vettvangur, einstaklinga og fjölskyldna í stjúptengslum, til að eiga samskipti sín á milli, veita stuðning, fræðslu og ráðgjöf.

b)      Styrkja uppeldisskilyrði barna í stjúptengslum.

c)      Vera sýnilegt afl í samfélaginu og vekja athygli opinberra aðila sem og annarra á málefnum stjúpfjölskyldunnar með það markmið að styrkja hana og efla þekkingu og fræðslu um málefni hennar.

d)      Beita sér fyrir því að gert sé ráð fyrir stjúpfjölskyldum í stefnumótun um fjölskyldumál og vinna að auknum réttindum fólks í stjúptengslum, þar með talið nauðsynlegum lagabreytingum ef ástæða þykir til.

e)      Beita sér fyrir rannsóknum á málefnum stjúpfjölskyldna sem geta bæði verið unnar í nafni félagsins og/eða í samstarfi við aðra aðila.

 1. gr. Tilgangi sínum hyggst félagið ná með eftirfarandi:

a)      Gefa t.d. út fréttabréf, halda fræðsluerindi, fundi, málþing og halda úti vefsíðu.

b)      Halda námskeið og hafa stuðningshópa fyrir stjúpfjölskyldur, þá stjúpafa og stjúpömmur, stjúpmæður, stjúpfeður og fyrir kynforeldra og börn í stjúptengslum.

c)      Eiga frumkvæði að eða taka þátt í rannsóknum og þróunarverkefnum er varða málefni stjúpfjölskyldunnar.

 1. gr. Stofnfélagar eru – sjá á heimsíðu www.stjuptengsl.is – breyting 26.11.2005 VH.
 1. gr. Fullgildir félagar eru allir þeir sem eru í stjúptengslum og velunnarar sem þess óska og greiða félagsgjald.
 1. gr.  Stjórnin skal skipuð 5 mönnum sem kosnir eru á aðalfundi til eins árs í senn. Formaður stjórnar skal kosinn sérstaklega og aðrir stjórnarmenn í einu lagi og skipta þeir með sér verkum varaformanns, gjaldkera, ritara og meðstjórnanda. Einnig skulu kosnir tveir skoðunarmenn ársreikninga og má ekki kjósa þá úr hópi stjórnarmanna eða starfsmanna félagsins. Leitast skal við að tryggja samfellu í starfi stjórnar með því að jafnan sitji hluti stjórnarmanna lengur en eitt ár í stjórn. Einungis félagsmenn eru kjörgengir til stjórnarkjörs. Daglega umsjón félagsins annast formaður eða framkvæmdastjóri sem er ráðinn af stjórn félagsins. Firmaritun félagsins er í höndum stjórnarformanns. Kostnaður/greiðslur vegna stjórnarfunda skulu bornar undir félagsfund til samþykktar.
 1. gr. Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum félagsins. Aðalfund skal halda í síðasta lagi fyrir lok nóvember ár hvert. Stjórn samtakanna skal boða til aðalfundar með minnst fjórtán daga fyrirvara, með auglýsingu í fréttabréfi, eða á annan tryggilegan hátt. Aðalfundur er löglegur ef löglega er til hans boðað. Aukafund skal boða með minnst sjö daga fyrirvara. Fundarefnis skal getið í fundarboði. Rétt til setu og atkvæðis á aðalfundi félagsins eiga allir félagsmenn sem hafa staðið skil á félagsgjaldi yfirstandandi félagsárs. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum í atkvæðagreiðslu nema um breytingar á samþykktum þessum samanber 12. gr. Stjórn félagsins fer með æðsta vald félagsins milli aðalfunda.

Starfstímabil félagsins er frá 1. maí til 30. apríl ár hvert. Á aðalfundi skal leggja fram endurskoðaðan ársreikning félagsins fyrir síðasta starfsár ásamt ítarlegu yfirliti um fjáröflun og úthlutun fjár.

Dagskrá aðalfundar:

1.      Kosning fundarstjóra og fundarritara.

2.      Skýrsla stjórnar um störf hennar og starfsemi félagsins.

3.      Endurskoðaðir ársreikningar lagðir fram.

4.      Umræður um skýrslu stjórnar, ársreikning og afgreiðsla hans.

5.      Breytingar á samþykktum þessum.

6.      Kosning formanns, annarra stjórnarmanna og tveggja skoðunarmanna.

7.      Ákvörðun um félagsgjald.

8.      Önnur mál.

Heimilt er að breyta röð dagskrárliða á aðalfundi.

 1. gr. Stjórnin skal sjá til þess að haldnir séu reglulegir fundir fyrir félagsmenn a.m.k. á sex vikna fresti á tímabilinu september til maíloka. Miðað skal við að á hverju starfsári séu haldnir ekki færri en tveir opnir fræðslufundir eða málþing um málefni stjúpfjölskyldna. Stjórn stýrir félaginu í umboði aðalfundar í samræmi við samþykktir þessar. Stjórn kemur saman eigi sjaldnar en fimm sinnum á ári og oftar ef þurfa þykir. Halda skal gerðarbók þar sem bókuð eru öll mál sem tekin eru fyrir.
 1. gr. Árgjald félagsins er kr. 3000 og skal það innheimt í nóvember hvert ár.

Tekjur félagsins eru:

 a)      Félagsgjöld.

b)      Styrkir.

c)      Önnur fjáröflun.

 1. gr. Tillögur að félagsslitum má bera upp á aðalfundi og telst hún samþykkt ef 2/3 hlutar félagsmanna á aðalfundi greiða henni atkvæði tvö ár í röð. Ef félaginu er slitið skulu eignir þess renna til Félags einstæðra foreldra.
 1. gr. Samþykktum þessum má aðeins breyta á aðalfundi enda fái breytingartillaga 2/3 hluta greiddra atkvæða. Með fundarboði til aðalfundar skal kynna tillögur að breytingum sem stjórn félagsins hyggst leggja fram. Aðrar tillögur skulu hafa borist stjórn félagsins eigi síðar en 7 dögum fyrir aðalfund.
 1. gr. Þar sem ákvæði þessarra samþykkta segja ekki til um hvernig skuli með farið, skal hlíta ákvæðum laga er við geta átt.

 Þannig samþykkt á stofnfundi Félags stjúpfjölskyldna, 24. nóvember 2005 og  öðlast gildi þann sama dag.

 

Stofnfélagar Félags stjúpfjölskyldna eru:

 1. Adda María Jóhannsdóttir, framhaldsskólakennari, Flensborgarskóli og Dúkkulísa, Ölduslóð 20, 220 Hafnarfirði
 2. Aðalheiður Ploder, sérkennari, Bröttuhlíð 8, 810 Hveragerði
 3. Anna Lísa Ágústsdóttir, skrifstofumaður, Suðurgata 8, 230 Keflavík
 4. Anna Jóhannsdóttir, grunnskólakennari, Langsholtsvegi 108d, Reykjavík
 5. Anna Guðlaug Jóhannsdóttir, fiskverkakona og myndlistamaður, Eiðsvallagötu 1, 600 Akureyri
 6. Anna Rós Jensdóttir, fræðslu – og upplýsingafulltrúi ADHD samtakanna, Ásbúð 73, 210 Garðabæ
 7. Arney Einarsdóttir, HRM rannsóknir og ráðgjöf, Galtalind 9, Kópavogi
 8. Ágúst Ásgeirsson, stærðfræðikennari, Miðbraut 30, 170 Seltjarnarnesi,
 9. Árni Einarsson, Framkvæmdastjóri Fræðslumiðstöðvar í fíknivörnum, Skólabraut 8, 170 Seltjarnarnesi
 10. Ásdís Emilía Björvinsdóttir, sjúkraliði, Illugagötu 34, 900 Vestmannaeyjum
 11. Ástráður Karl Guðmundsson, viðskiptafræðingur, Álagranda 8, 107 Reykjavík
 12. Bára Brynjólfsdóttir, lögfræðinemi, Holtagötu 1, 600 Akureyri
 13. Bylgja Scheving, félagsráðgjafi Kópavogi, Fannafold 134, 112 Reykjavík.
 14. Bryndís Eva Jónsdóttir, innanhússarkitekt, Hraunbrún 10, 200 Hafnarfirði
 15. Bryndís Snorradóttir, nemi í læknisfræði, Merkurgötu 14, 220 Hafnarfirði
 16. Brynhildur Barðadóttir, verkefnastjóri hjá Rauða krossinum, Smyrlahrauni 40, 220 Hafnarfirði
 17. Björk Erlendsdóttir félagsráðgjafi MS, Bakkastöðum 31, 112 Reykjavík
 18. Björk Þorgeirsdóttir, framhaldsskólakennari, Kvennaskólinn, Vesturbergi 28, 111 Reykjavík
 19. Edda Einarsdóttir, bankastarfsmaður, Laxakvísl 17, Reykjavík
 20. Edda Stefanía Jónsdóttir, nemi, Merkurgötu 2b, 220 Hafnarfirði
 21. Edda Olgeirsdóttir, skrifstofumaður, Hamraborg  Kópavogi
 22. Einar Halldór Halldórsson, afgreiðslumaður, Merkurgötu 2b, 220 Hafnarfirði
 23. Einar Már Magnússon, bifvélavirki, Laxahvísl 17, Reykjavík
 24. Eiríksína Kr. Ásgrímsdóttir, netfréttamaður, Kirkjuvegi 5, 220 Hafnarfirði
 25. Elín Sveinsdóttir, dagskrárstjóri og útsendingastjóri frétta, Logafold 137, Reykjavík
 26. Elsa Inga Konráðsdóttir, félagsráðgjafanemi, Reynigrund 61, 220 Kópavogi
 27. Erla Kristinsdóttir, Hraunbrún 48, 220 Hafnarfirði
 28. Erla Símonardóttir, háskólanemi, Bakkastöðum 31, 112 Reykjavík
 29. Friðgeir Grímsson, jarðfræðingur, Eiðsmýri 22, 170 Seltjarnarnesi
 30. Guðrún Kristjánsdóttir, skrifstofustjóri, Miðbraut 10, 630 Hrísey
 31. Guðrún Ösp Theodordsdóttir, hjúkrunarfræðinemi, Daggarvöllum 4bm 221 Hafnarfirði
 32. Guðrún Sverrisdóttir, þjónustu- og sölustjóri, Hlunnavogi 15, 104 Reykjavík
 33. Halldór Valtýr Vilhjálmsson ,matreiðslumaður, Bólstaðrarhlíð 9, 105 Reykjavík
 34. Hallfríður Brynjólfsdóttir, framkvæmdastjóri, Stórholti 47, 105 Reykjavík
 35. Helga Margrét Guðmundsdóttir, verkefnastjóri, Kríuási 37, 221 Hafnarfirði
 36. Hjalti Björnsson, Dagskrárstjóri SÁÁ, Vogi Þinghólsbraut 37, 220 Kópavogi
 37. Hildigunnur Árnadóttir, Mánastíg 4, 220 Hafnarfirði
 38. Hildur Eiríksdóttur, Grashaga 9, 800 Selfossi
 39. Hlynur Arnórsson, sjómaður og háskólanemi, Háaleitisbraut 39, 108 Reykjavík
 40. Hólmfríður Jónsdóttir, veiðivörður Hofi, Arnarvatni 1, 660 Mývatssveit
 41. Hrefna Lind Borgþórsdóttir, sölufulltrúi, Ólafsgeisla 71, 113 Reykjavík
 42. Hrefna Guðmundsdóttir, framhaldsskólakennari, Klapparhlíð 22, 270 Mosfellsbæ.
 43. Hörður Halldórsson, matreiðslumaður, Arnarvatni1, 660 Mývatnssveit
 44. Inga  Birna Jónsdóttir, afgreiðslustúlka, Löngumýri 42, 800 Selfossi
 45. Ingibjörg Stefánsdóttir, Mávanesi 24, 210 Garðabæ
 46. Ingvar Ólafsson, hugbúnaðarsérfræðingur og háskólanemi, Sæbólsbraut 24, 200 Kópavogi
 47. Jóhann Hlíðar Harðarson, fréttamaður, Barmahlíð 37, Reykjavík
 48. Jón Freyr Jóhannsson, aðjúnkt HR, Fagrahvammi 2b, 220 Hafnarfirði
 49. Jóna Guðrún Ólafsdóttir, félagsliði, Laufengi 15, 112 Reykjavík,
 50. Jónína Fjóla Gunnarsdóttir, nemi við KHÍ, Jörfabakka 20, 109 Reykjavík.
 51. Júlía Sæmundsdóttir, nemi í félagsráðgjöf, Breiðvangi 1, 220 Hafnarfirði
 52. Katrín H. Baldursdóttir, kennslustjóri við Fjölbraut við Ármúla, Súlunesi 3, Garðabæ,
 53. Kolbrún Olgeirsdóttir, grunnskólakennari, Sæbólsbraut 24, 200 Kópavogi
 54. Kristinn Arnar Gunnarsson, verkstjóri, Eyjabakka 13, 109 Reykjavík
 55. Kristín Birgisdóttir, ritstjóri hjá bókaútgáfunni Sölku, Básabryggju 15, 110 Reykjavík
 56. Kristín Hannesdóttir, starfsmaður í heilbrigðisþjónustu, Kögurseli 5, 109 Reykjavík, .
 57. Kristín Þorsteinsdóttir, Grænumýri 28, 172 Seltjarnarnes
 58. Lára Helga Sveinsdóttir, lögfræðingur, Týsgötu 1, 101 Reykjavík
 59. Lísbet Einarsdóttir, félags- og atvinnulífsfræðingur, Tunguvegi 96, 108 Reykjavík
 60. Lóa Jóhannsdóttir, nemi í Verslunarskóla Íslands, Frostafold 28, 112 Reykjavík
 61. Margrét Friðriksdóttir, prentsmiður Námsgagnastofnun, Holtabyggð 2, 220 Hafnarfirði
 62. Marín Björk Jónasdóttir, Uppeldis- og menntunarfræðingur / náms og starfsráðgjafi, Tungubakka 6, 109 Reykjavik
 63. Már Vilhjálmsson, rektor MS, Heiðargerði 78, 108 Reykjavík
 64. Ólafía Hrönn Jónsdóttir, leikkona, Engihlíð 2, Reykjavík
 65. Ólafur G. Gunnarssin, Ób ráðgjöf, Dalbrekku 4, 200 Kópavogi
 66. Ólafur Hreinn Jóhannesson, golfkennari, Hraunbrún 10, 220 Hafnarfirði
 67. Pétur Pétursson, prentari, Illugagötu 34, 900 Vestmannaeyjum.
 68. Rakel Sara Magnúsdóttir, námsmaður, Barmahlíð 37, Reykjavík
 69. Róbert Samúelsson, Meistaravellir 11, 107 Reykjavík
 70. Sigríður Svava O’Brien, háskólanemi, Arnarási 9, 210 Garðabæ
 71. Sigríður Birna Bragadóttir, félags, náms- og starfsráðgjafi, Hraunbæ 130, 110 Reykjavík
 72. Sigríður Olgeirsdóttir, framkvæmdastjóri,  Digranesvegi 22, 200 Kópavogi
 73. Sigríður Þorsteinsdóttir, bókavörður, Bólstaðarhlíð 9, 105 Reykjavík
 74. Sigrún Júlíusdóttir, pófessor HÍ og félagsráðgjafi, Víðimeli 27, 107 Reykjavík
 75. Sigurður Þór Garðarsson, byggingatæknifræðingur, Tungubakka 6, 109 Reykjavík
 76. Sjöfn Jónsdóttir, listhönnuður og íþróttaþjálfari, Álfholti 48, 220 Hafnarfirði
 77. Stefán Már Jónsson, framkvæmdastjóri, Ólafsgeisla 71, 113 Reykjavik
 78. Steingerður Hreinsdóttir, atvinnuþróunarráðgjafi, Háaleitisbraut 39, 108 Reykjavík
 79. Steinunn Egilsdóttir, íslenskukennari, Bólstaðarhlíð 27, 105 Reykjavík
 80. Svandís Þórhallsdóttir, leikskólakennari, Kambahrauni 54, 810 Hveragerði
 81. Sveinbjörn Allansson, innkaupastjóri, Tunguvegi 96, 108 Reykjavík
 82. Sævar Örn Sævarsson, framkvæmdastjóri,
 83. Úlfar Daníelsson, grunnskólakennari, Áslandsskóli, Ölduslóð 20, 220 Hafnarfirði
 84. Valgerður Halldórsdóttir, félagsráðgjafi, Merkurgötu 2b, 220 Hafnarfirði
 85. Valgerður Olgeirsdóttr, háskólanemi, Huldubraut  , 200 Kópavogi
 86. Þorbjörg Júlíusdóttir, fulltrúi, Stuðlaseli 7, 109 Reykjavík
 87. Þorgrímur Björnsson, rafvirki, Vesturbergi 28, 111 Reykjavík
 88. Þór Jónsson, varafréttastjóri, Merkurgötu 2b, 220 Hafnarfirði
 89. Ævar Már Óskarsson, Merkurgötu 2b, 220 Hafnarfirði
Instagram